1631 | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

פטרוס הקדוש בכלא (השליח פטרוס כורע על ברכיו)

קבצנים מרקדים