נתן, אפרת | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

טריפטיכון לעת ערב

פסל הנפת החרמש