מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

הצעת שיקום לקיר מחצבה, מן הסדרה “מחצבת נשר“

בלי כותרת (נוף)

בלי כותרת

בלי כותרת

בלי כותרת

בלי כותרת

מלך הרועים

פסל חיל שריון