ניקולה פוסן | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

חורבן בית-המקדש ובזיזתו