1936 / עותק ממהדורת 1971 | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

ונוס משוחזרת