מאן ריי (עמנואל רדניצקי) | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

דיוקן לוטראמון

הוראות להרכבת מכשול

דיוקן מרסל דושאן (רוז סלאווי)

תפנים עם חפצי דאדא

קומפוזיציה עם מפתח ומשולש

טווח ארוך (דלתות מסתובבות II)

דיוקן מרסל דושאן (רוז סלאווי)

דיוקן דמיוני של דא"פ דה-סאד

המגדל המבוקע