המחצית השנייה של המאה ה-19 | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

יד לתורה

רימון לתורה של חברת גמילות חסדים, מעוטר בעיטור צמחי ונושא כתובת

רימון לתורה מעוטר בעיטור צמחי

רימונים לתורה מעוטרים בצמחים ובצורות גאומטריות

רימונים לתורה מעוטרים בפרחים ובעלים

גביע לקידוש נושא כתובת הקדשה

קופת צדקה להכנסת כלה נושאת כתובת הקדשה

'הדס' לבשמים

'הדס' לבשמים

סוכה מצוירת