צרפת | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

בלי כותרת

בלי כותרת

ספינת המכבסה

דיוקן אנטונין ארטו

הסירונית

קריקטורה של גב אישה עירומה בתסרוקת מהודרת

אגאלייר, צרפת

שרידים יהודיים ורומיים

גרפוס במוזיאון הכרזה, פריז

שטיח לקריאה