בני פנג, גבון | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מסכת "אגודת נְגיל למיגור הכישוף"

נבל ('נְגוֹמְבּי')

קולר לצוואר

צלמית קבורה בדמות אישה ('בְּיֶרי')

צלמית קבורה בדמות אישה ('בְּיֶרי')

מסכת-קסדה ('נְגוֹנְטַנְג')

צלמית קבורה על מכסה ('בְּיֶרי')