סוף המאה ה-19 | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

צמידים (מאניאה די-ג'אטון)

שמלת–מעיל מבוכרה ('כַּלצַ‘ךּ')

הינומת כלה ('דעקטוך')

כיפה לגבר לימי חג וטקס

עיטור-ראש 'בלגך'

רביד 'אוגאדרו'

מסרק ניקוב למצה

שמלת 'לוּלוִי' ליולדת, המשמשת גם תכריך

לבוש לתינוק לברית-מילה, כולל טלית זעירה המסמלת את זהותו היהודית