סוף המאה ה-19 עד ראשית המאה ה-20 | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

כיפה לימים הנוראים

השמלה הגדולה ('ברבריסקה' או '[ל-]כסווא [ל-]כבירה')

מעיל לתינוק

מעיל לתינוק

שכמייה לגבר ('אַכְניף')

“השמלה הגדולה“ ('ברבריסקה' או '(ל-)כסווא (ל-)כבירה')

גלימה ('פרנג'י') ורעלה ('צ'שם-בנד') לימי אבל

עיטור ראש ('דוּקה')

קבקבים ממערכת כלי מרחץ לכלה

עיטור לכיסוי ראש