המאה ה-20 | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

ענק 'שערייה'

מחרוזת קונכיות

עכס פעמונים

רעשן לפורים

רעשן לפורים

קערה לבית-המרחץ

דלי לבית-המרחץ

ענק קמיע

סיכת פריפה 'הלאל' (ירח)