ביסמון | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

גולגולת מכוירת