ניאולית קיראמי | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

חלוק מחורץ

צלמית חלוק

צלמית חלוק

חפץ מחודד

צלמית חלוק

צלמית חלוק

צלמית חלוק