ברכת רם, רמת הגולן | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

צלמית מברכת רם