ניאוליתית קיראמית | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

צלמית בעל חיים

צלמית חלוק

צלמית בעל חיים

צלמית בעל חיים

חפץ מחודד