ניאוליתית קדם-קיראמית א | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

צלמית ציפור

סמל נחש / דגם מיאנדר

חלק מצלמית

ראש אלה טקסי

חפץ סמלי / "חותם"