עינן | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

שבר קערה חרוטה

אבן שחיקה

דמות אדם סכמטית

צלמית ראש אדם

קבורת אישה עם כלב (יציקה)