אפיפלאולית | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מרית (ספטולה)