מערת קפזה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

גוש אוכרה

קבורת נער עם קרני יחמור