גשר בנות יעקב | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

אבן יד

מפצח אגוזים

מפצח אגוזים

מפצח אגוזים

גולגולת פיל