פליאולית תחתון | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

אבן יד

גולגולת (יציקה)

מפצח אגוזים