עובדיה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

קרן יחמור

עצם של היפופוטם

שבר של שריון צב

עצם סוס קדום

עצם אייל קדום

שן של נמר (העתק)

לסת קוף (העתק)