פליאולית תיכון | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

גוש אוכרה

חנית ציד משוחזרת

חנית ציד משוחזרת

חנית ציד משוחזרת

חתך שכבות של מגורים פרהיסטורים

קבורת אדם נאנדרטלי (יציקה)

גרעין לבלואה

שקערורית