חורבת מנחה (מונחתה) | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

צלמית בעל חיים

קערת שחיקה

צלמית בעל חיים

צלמית בעל חיים

צלמית בעל חיים

צלמית בעל חיים

צלמית בעל חיים