התקופה הנאוליתית הקדם-קירמית ב', האלף השביעי לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

גולגולת מקושטת

צלמיות חיות