עזבת צרטה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

תרגיל כתיבה בעברית של אותיות האלף-בית כסדרן