התקופה הפרסית, המאה ה-4 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

”קבעם אנחנ II ערבת למרזח שמש“ (=2 קובעות אנחנו מקדישים למרזח של שמש), כתובת על קערת שתייה

”(של) בן מתן 25 (מידה). למלך חמר יין (מ)גת כר(מל). (סימן אישור לתכולה)“, כתובת פיניקית על קנקן

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

מסמך מינהלי בארמית

”(של) בן מתן 25 (מידה). למלך חמר (יין) (מ)גת כרמל. (סימן אישור לתכולה)“, כתובת פיניקית על קנקן

טביעת חותם (בולה) שחתמה מסמך פפירוס ארמי