תקופת הברזל II ,המאה ה-9 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

”כס פסח בן שמע“, כתובת על קערה לשתייה (כוס)

חח (טבעת לקשירת חבל באף הפר)

פכית חרס עדינה

“בית דוד“ על מצבת ניצחון

מלמד לזירוז הבקר

כלי אכילה והגשה: קערה