תקופת הברזל II, המאה ה-9 עד ה-8 לפני הספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מצבה פולחנית

לוח משחק ("סנת" ו"טאו")

קטע שיבוץ לרהיט: מחרוזת לוטוסים

קטע שיבוץ לרהיט: מחרוזת לוטוסים

קטע שיבוץ לרהיט: מחרוזת לוטוסים

משחת זכוכית, שימשה בשיבוץ רהיטים

קטע שיבוץ לרהיט: האות אלף, שימשה לסימון החיבורים

קטע שיבוץ לרהיט: האישה בחלון