כתף הינום, ירושלים | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

ברכת כוהנים על קמעות

מנחת קבורה: פכית

מנחת קבורה: פכית

מנחת קבורה: פכית

מנחת קבורה: בקבוק

מנחת קבורה: בקבוק

מנחת קבורה: בקבוק

מנחת קבורה: בקבוק

מנחת קבורה: בקבוק

מנחת קבורה: בקבוק