אשדוד | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

”כרם זבדיה פג“, אוסטרקון כתוב ארמית

כלי דמוי רימון

אגן לדריכת ענבים

כן פולחני מעוטר בלהקת מנגנים