בית הקברות בדיר-אל-בלח | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

ארונות קבורה דמויי אדם, "אנתרופואידיים"