התקופה הרומית, 117–138 לספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

קסדת תהלוכה של פרש מחילות העזר של הדריאנוס

פסל הקיסר הדריאנוס