מחנה הלגיון השישי, תל שלם, עמק בית שאן | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

פסל הקיסר הדריאנוס