רומא | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

בסיס זכוכית-זהב

חתן עטוף בטלית בטקס הקידושין