תע"ג (1713) | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

כוס לסעודת חברה קדישא