1480 בקירוב | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

קערת סדר מספרד טרם גירוש היהודים