פישאך, דרום גרמניה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

סוכה מצוירת