הסופר: לא ידוע | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

הגדת יהודה

הגדת ארנה מיכאל

הגדת ששון

תנ"ך ספרדי עם מסורה

סידור הרבי מרוז'ין

מכלול רוטשילד