1460–1480 בקירוב | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מכלול רוטשילד