צפון איטליה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

נרתיק וקמיע שנכתב לבריאות הנימול משה חזקיה

תיבת נישואין (קוֹפָנֶטוֹ)

פנים בית-הכנסת ויטוריו ונטו

מגילת אסתר

משנה תורה לרמב"ם (ספרים 14-7)

טופס כתובה ריק

לוח 'חברת מטהרי מתים' ועליו תיאור רחיצת המת

עיטור עץ מבית-כנסת