2000 | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

חלום מס' 32B

דרגנוע אורגני

שטיח לקריאה

מספנת קווארנר, רוסטוק, VI: אחד בדצמבר 2000

וירטואוז

רווח / אינטרוול (פרט ג)

מלכודת לציפור

ארסנל (יציאה עם וילונות)

ארסנל (אישה בכניסה)