איזמיר, תורכיה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

צמידים (מאניאה די-ג'אטון)

רביד 'אוגאדרו'

טבעת קידושין

פרוכת המורכבת מחלקי נדוניה

פרוכת משמלת אישה