משהד, איראן | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

לבוש אישה

ארבע כנפות הטלית ותיק-מעטפה

נרתיק איפור לכלה

חוזה נישואין מוסלמי של זוג מאנוסי משהד

חוזה נישואין מוסלמי של זוג מאנוסי משהד

חוזה נישואין מוסלמי של זוג מאנוסי משהד