המאה ה-8 עד ה-11 לספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

קנקן, צלחת וקערה תוצרת מצרים