אשקלון | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

סיטולה, שימשה בטקסים דתיים

שולחן מנחות מיניאטורי

קערית שתייה מעוטרת בתמנון

יתד לגלגל מרכבה

פסלון אלוהות מצרית

סיטולה, שימשה בטקסים דתיים

סיטולה, שימשה בטקסים דתיים

סיטולה, שימשה בטקסים דתיים

סיטולה, שימשה בטקסים דתיים

סיטולה, שימשה בטקסים דתיים