מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

מדונה ותינוק, קטע מציור קיר

כותרת אחוזה בדמות ראש אדם מזוקן

נער מחייך, חלק מכרכוב

כותרת נושאת דמויות

מרזב המסתיים בראש אריה

ציור קיר המתאר את ישו, מריה ויוחנן המטביל

כותרת אחוזה מעוטרת בעלים חלקים ובוורדות

עמוד "מרפק" וכותרת חלקת עלים

כותרת אחוזה מעוטרת בעלים חלקים