מנזר מרים הקדושה של עמק יהושפט, ליד גת שמנים, ירושלים | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

ציור קיר המתאר את ישו, מריה ויוחנן המטביל

ג'ורג' הקדוש על סוס