המאה ה-4 לספירה | מוזיאון ישראל, ירושלים
אנגלית

בסיס זכוכית-זהב

פך מפואר מעוטר בבליטות מוצמדות

בקבוק ועליו חרותה המילה היוונית "חדווה"

כלים עשויים זכוכית סגולה

כוס רחבה

קנקנית-צנצנת

קנקנית